IV Symposium

Home » Christina Pech, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Christina Pech, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Advertisements

ABSTRACT FOR “III SYMPOSIUM OF SAHN: THE HISTORIOGRAPHY OF SWEDISH ARCHITECTURE.”

 Mer än ett museum. Arkitekturmuseet som historieskrivare under 1970-talet.

Hösten 2012 firades Arkitekturmuseets 50-årsjubileum med bland annat utgivningen av boken Om femtio år med Arkitekturmuseet. I en dramatisk tidsmässig förkortning kan här följas alla de ämnen, verk och personer som behandlats av museet sedan starten. Slående är inte minst hur museet under framförallt den tidiga verksamhetstiden under 1960- och 1970-talet tycks ha verkat för en opinionsbildande och samtidsdebatterande ställning. Kanske inte lika framträdande i en publikation av detta slag men likväl av stort intresse är museets position inom historieskrivningen om svensk 1900-talsarkitektur.

Ämnet för detta paper är Arkitekturmuseets roll som förmedlare och uttolkare av svensk arkitekturhistoria under 1970-talet. Undersökningen utgår ifrån ”Funktionalismens genombrott och kris”, en utställning som genom dess eget förlopp – ursprungligen producerad på tyska 1976 och sänd på europeisk turné för att sedan omarbetas och ställas ut i Stockholm i samband med Stockholmsutställningens femtioårsjubileum 1980 – utgör ett särskilt belysande exempel. Omarbetningen innebar en rad signifikanta förskjutningar och det som från början framstod som en kritisk, debatterande skildring av funktionalismens bostadsbyggande och -arkitektur övergick fyra år senare till en mer analyserande och, om man så vill, historiserande framställning. Även andra samtida utställningar behandlas i mindre omfattning. Dit hör inte minst en serie om enskilda arkitekters verksamhet som kommit att bli tongivande (och definierande?) – exempelvis Asplund, Celsing och Lewerentz.

Inriktningen och omfattningen på de utställningar och aktiviteter, det publicerade material och den pågående forskning som producerades vid museet under det sena 1970-talet gör att det finns anledning att betrakta Arkitekturmuseet som en de mest inflytelserika aktörerna när det gällde att skriva svensk arkitekturhistoria. Det kan hävdas att i synnerhet funktionalismens historieskrivning fick stort utrymme och gavs en uttolkning som i mångt och mycket präglar bilden av denna epok än idag.

Christina Pech Christina Pech is an architectural historian currently teaching at the School of Architecture, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm. Her Phd-thesis entitled Architecture and resistance. Alternative approaches in Swedish architecture 1970-80 was published in 2011.

Christina Pech. Fil. dr, gästlärare

Arkitekturens historia och teori

KTH-Arkitekturskolan

STOCKHOLM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: